• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

/Files/images/методична скарбниця.jpg

Методична тема школи:

«Мотивація як визначальний фактор організації навчальної діяльності учнівської молоді вечірньої школи в умовах соціалізації» (2021/2022-2022/2023 навчальні роки)

Мета: створення психолого-педагогічних умов для формування мотиваційного компоненту успішного навчання та соціалізації учнів закладу.

Завдання:

- визначення дієвих факторів формування сучасної навчальної мотивації в учнів різного віку;
- формування мотиваційного компоненту соціалізації на успішність навчальної діяльності учнів в умовах компетентнісної освіти;
- організація взаємодії педагога та учня на засадах педагогіки партнерства як умови успішної соціалізації особистості;
- опанування та застосування педагогами в освітній процес методів та прийомів мотиваційного компоненту соціалізації особистості учнів;
- забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів та вихованців з метою підтримки позитивного ставлення до навчання, пізнавального інтересу, потреби в здобутті знань, умінь і навичок.
Шляхи реалізації:
- здійснення теоретичного аналізу проблеми мотивації та соціалізації учнів;
- розкриття місця мотивації та соціалізації в умовах впровадження Нової української школи;
- визначення та врахування в освітньому процесі пріоритетних зацікавленостей та інтересів учнів;
- впровадження сучасних технологій, методів та прийомів навчання, що впливають на мотиваційну сферу здобувачів освіти;
- створення умов до підвищення професійної компетентності та реалізації творчого потенціалу педагогів;
- поширення за межами закладу кращого досвіду з цієї теми, створеного в колективі.

Очікувані результати:

- підвищення якості освіти шляхом підвищення рівня позитивної мотивації до навчання як складової успішної соціалізації учнів;
- підвищення професійної мобільності педагогів, розвитку та саморозвитку учнів;
- підвищення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в закладі.
Мета методичної роботи закладу: безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в галузі відповідної науки (навчального предмета) та методики її викладання.
Основні завдання організаційно-методичної роботи з педагогічними кадрами:
1) забезпечувати професійне, культурне й творче зростання педагогів; своєчасне вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання й виховання учнів;
2) координувати освітню діяльність учителів та організувати їхню взаємодію в педагогічному процесі;
3) вивчати й упроваджувати в практику сучасні технології навчання, форми й методи роботи на уроці та в позаурочний час;
4) допомагати вчителям в організації самоосвіти;
5) створювати умови для творчого зростання кожного педагога;
6) вивчати та впроваджувати ефективний педагогічний досвід;
7) оцінювати роботу членів методичного об’єднання.

Підсумки роботи над методичною темою 2016-2021

Перелік актуальних нормативно-правових документів до початку 2021/2022 навчального року

Структура методичної роботи

Інформація про впровадження НУШ

Інформація про узагальнення ЕПД на рівні району

Інноваційна діяльність

Інформація про проведення методичних заходів різного рівня

Розділ плану роботи закладу щодо організації методичної роботи

Атестація педпрацівників

Друковані роботи

Кiлькiсть переглядiв: 1413