• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека

/Files/images/download_book.jpg

Характеристика бібліотеки

Місце розташування бібліотеки - 1 поверх. Загальна площа - 41 кв.м.

учні - 358

учителі - 9

Бібліотека - море книг,

Бібліотека - храм науки...

Переступайте наш поріг,

Беріть скарби нетлінні в руки.

Графік роботи бібліотеки: 8.30 - 17.00.

Завідувач бібліотеки: Рогова Ганна Іванівна. Освіта: вища, бібліотечна. Стаж роботи в бібліотеці ХВШ № 37 - 27 роки.

Бібліотечний фонд:

 • художня література - 2527 екз.
 • підручників - 5432 екз.

Основні завдання і напрямки діяльності шкільної бібліотеки:

 • якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
 • інформаційне забезпечення всіх аспектів освітнього процесу закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті учнів;
 • виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;
 • навчання учнів технологій користування бібліотеками всіх типів;
 • удосконалення культури читання, прищеплення навичок самостійної роботи з книгою;
 • підвищення методичної, педагогічної майстерності вчителів шляхом популяризації книги та інформації про неї;
 • виховання бережливого ставлення до шкільних підручників;
 • подальший розвиток інформативної функції шкільної бібліотеки як інформаційно-культурного центру закладу;
 • формування бібліотечного фонду;
 • проведення масової роботи з популяризації літератури;
 • формування особистості учня, розвиток його духовних, пізнавальних і творчих можливостей завдяки творчому пошуку нових нетрадиційних форм популяризації літератури серед читачів;
 • створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформаці.

Культурно-просвітницька робота

Згідно з "Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу", однією з основних функцій шкільної бібліотеки є популяризація літератури за допомогою культурно-просвітницьких заходів.

Культурно-просвітницькі заходи спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп користувачів, поєднаних за інтересами, так і широкого загалу користувачів бібліотеки.

Під час проведення культурно-просвітницьких заходів бібліотекою використовуються наочні (книжкові виставки, тематичні папки тощо) та рекомендаційні (огляди, конференції, дискусії, усні журнали, тематичні вечори тощо) форми роботи.

Найбільш дієвою формою наочної роботи є книжкова виставка. Вона орієнтована на інформування читачів щодо змісту бібліотечного фонду, рекламу окремих видань і розкриття їхнього змісту.

/Files/images/Библиотека_1.jpg /Files/images/20161207125757.jpg

Одна з характерних рис бібліотечного обслуговування учнів - використання нетрадиційних форм масової роботи в бібліотеці.

Значення їх полягає в тому, що вони сприяють неформальному спілкуванню учнів у вільний від навчання час, дозволяють оперативно враховувати їх пізнавальні і читацькі інтереси, формують стосунки співробітництва бібліотекаря і читача.

"Хто володіє інформацією, той володіє світом" - під таким гаслом проводиться робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу нашої школи з вивчення і забезпечення інформаційних потреб учнів.

У результаті підключення школи до комп'ютерної мережі в учнів відкрився доступ до необмеженої чисельності інформаційних джерел.Тому завданням нашої бібліотеки залишається не тільки забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але й виховання інформаційної культури, перетворення бібліотеки в центр інтелектуального розвитку учня.

Звернення до читачів.

/Files/images/ReadingManiacs.gif

 • Читання книжок навчає нас розуму, змінюючи нам життєвий досвід; крім цього, воно завжди дає нам високу естетичну насолоду. Тому, читаючи книжки, ніколи не поспішайте: нехай навчання буде серйознішим, а насолода глибшою.
 • Не можна засуджувати за те, чого не знаєш; тому не називайте книжку нудною, якщо ви не прочитали її до кінця.
 • Коли ви захоплені книжкою, коли вона володіє вами цілком, намагайтеся бути більш уважними, бо це нйвищий момент у читанні, і в жодному разі не поспішайте, не "ковтайте книжки"; читання поспіхом, коли враження змінюють одне одне, притупляє почуття, і ви не дістанете від книжки всьго, що вона моглаб вам дати.
 • Під час читання жодного слова із книжки не повинно бути пропущено. Особливо шкідливо робити пропуск, "ковтати по книжці" в найцікавіших місцях.
 • Передчасно не намагайтеся дізнатися про розв'язку книжки від цього увага слабне, інтерес до книжки зникає.
 • Зміст книжки - це священна власність того, хто її написав; дуже часто письменник створює книжку з великими зусиллями. Тому завжди знайте і твердо пам'ятайте ім'я автора, який написав книжку, інакше читання скидатиметься на крадіжку.
 • Читання - це праця, корисна й приємна. А звичку до всякої праці набувають лише постійними вправами. Тому читайте завжди - тоді читання стане вашою звичкою, а вона є ознакою висококультурної людини.
 • Під час читання жодне слово, речення не повинні залишатися незрозумілими. Тому завжди звертайтеся до словника. Тільки тоді читання буде навчанням.
 • Читання лежачи дуже шкідливе для очей, та й увага , як так читати, завжди слабне.
 • Свято бережіть книжки.

Правила користування шкільною бібліотекою

 • Учні записуються в бібліотеку на початку навчального року.
 • Користуючись бібліотечним фондом, читач повинен дбайливо ставитися до нього; при одержанні книжок має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити в читацькому формулярі позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
 • Кожна книга, видана на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
 • Рідкісні та цінні книги, довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі.
 • Читач, який втратив або пошкодив книгу з фонду бібліотеки, повинен замінити її аналогічною або рівноцінною.
 • За втрату або псування книг з фонду бібліотеки учнями школи відповідальність несуть учні.
 • Читачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші.
 • Читач, який порушує првила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.
 • Користування мобільними телефонами в бібліотеці забороняється.

Права та обов'язки читачів.

 • Читач має право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 книг терміном до 30 днів.
 • На початку навчального року учні одержують на читацький формуляр підручники; учень має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний або замінити підручник, або зробити в формулярі відповідну ппозначку.
 • Учні, отримавши підручники у бібліотекаря повинні дбайливо ставитися до них: огорнути підручники, не загинати сторінки, користуватись закладками, не перегинати книжки та не робити на сторінках підручників ніяких заміток.
 • Наприкінці навчального року учні здають підручники бібліотекарю, який перевіряє їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів повертає підручники учневі для усування пошкоджень підручника, якшо пошкодження усунути неможливо, учень, який користувався підручником впродовж навчального року повинен замінити його на новий.
 • Учень, який втатив підручник, повинен замінити його анологічним або рівноцінним. За втрату підручника учнями школи відповідають учні.
Кiлькiсть переглядiв: 1244